Buurtsporthal All-Inn

Buurtsporthal All-Inn

1) Grote sportzaal
2) Voetbalveld
Slachthuislaan 44
2060 Antwerpen