Fitness

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen fitness -activiteiten.