Urban Fitness

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen urban fitness -activiteiten.