Cricket

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen cricket -activiteiten.