Tennis

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen tennis -activiteiten.