Boccia

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen boccia -activiteiten.