Ropeskipping

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen ropeskipping -activiteiten.