Kunstrolschaatsen

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen kunstrolschaatsen -activiteiten.