Rink hockey

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen rink hockey -activiteiten.