Softball

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen softball -activiteiten.