Roller derby

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen roller derby -activiteiten.