Belly fit

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen belly fit -activiteiten.