Multimove voor kinderen

Antwerpen Sportstad vzw organiseert momenteel geen multimove voor kinderen -activiteiten.